Velkommen til Dalgas Skolen

Så tager vi hul på en ny sæson, efteråret 2015, hvor skolen igen kan tilbyde en varieret vifte af fag.

Dalgas Skolens undervisning er henvendt til voksne med psykisk sårbarhed, og er tilrettelagt som folkeoplysende voksenundervisning. Det betyder, at vi har en deltagerbetaling og et tilskud fra folkeoplysningsmidlerne i Århus Kommune.

Vi lægger vægt på at have et miljø, som kan inspirere både de, som søger kreative, fysiske og intellektuelle udfordringer, og kulturen suppleres af debat, højskoleatmosfære og rummelige fællesskaber. Vi underviser på hold af højst 7 personer, hvilket skaber gode læringsmuligheder for alle.

I år har Dalgas Skolen boet på adressen Dalgas Avenue 12 i 25 år. Det fejrer vi ved et festligt jubilæum den 19. juni 2015, hvor vi håber at se nye såvel som gamle elever, lærere, bestyrelsesmedlemmer og samarbejdspartnere fra nær og fjern.

I skrivende stund afventer vi en byrådsafgørelse om salg af bygningerne. Hvis salget går i orden flytter Dalgas Skolen i løbet af efteråret til Nørre Boulevard 1, Aarhus C.

En flytning til en anden del af byen kommer selvfølgelig til at give ændringer i de fysiske omgivelser, men vi er så heldige, at ikke nok med at hele personalet og alle undervisere flytter med, så byder også området omkring Nørre Boulevard på nærhed til skov, strand, by og supergode offentlige transportmuligheder.

Vi håber mange både nye og gamle elever vil tage del i forberedelserne, så flytningen bliver et fælles projekt, som styrker os.

Uanset beliggenhed, så byder dagligdagen på Dalgas Skolen ud over undervisning også på morgensamlinger, udflugter, aktivitetsdag, temadage mm.  - Vel mødt!

Kirsten S. Knudsen

Skoleleder

 


Tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund dof