Velkommen til Dalgas Skolen

Så tager vi hul på en helt særlig sæson, efteråret 2015.

I efteråret 2015 står vi over for den specielle situation, at skolens aktiviteter flytter fra Dalgas Avenue 12, hvor vi har haft til huse i 25 år. Fra den 1. oktober 2015 hedder skolens adresse Nørre Boulevard 1, hvor gode lokaler står klar til os.
Vi håber mange både nye og gamle elever vil tage del i forberedelserne, så flytningen bliver et fælles anliggende, og at vi sammen får indrettet os godt og finder ud af, hvordan vores traditioner og værdier kan sættes i spil i nye fysiske rammer.
At flytte midt i en sæson giver nogle praktiske udfordringer, men vi vil bestræbe os meget på at undervisningen gennemføres som planlagt, samt at informere grundigt i processen, så alle ved, hvad der foregår.
Som de foregående år, er Dalgas Skolens undervisning henvendt til voksne med psykisk sårbarhed, og er tilrettelagt som folkeoplysende voksenundervisning. Det betyder, at vi har et tilskud fra folkeoplysningsmidlerne i Århus Kommune, men også at der er en deltagerbetaling.
Vi lægger vægt på at have et miljø, som kan inspirere både de, som søger kreative, fysiske og intellektuelle udfordringer, og kulturen suppleres af debat, højskoleatmosfære og rummelige fællesskaber. Vi underviser på hold af højst 7 personer, hvilket skaber gode læringsmuligheder for alle.
Uanset beliggenhed, så byder dagligdagen på Dalgas Skolen ud over undervisning på morgensamlinger, udflugter, aktivitetsdag og temadage, som vigtige elementer i at opretholde det miljø og fællesskab, som karakteriserer skolen.
Vi håber på og regner med at alle vores elever flytter med, så vi kan bevare kulturen og læringsmiljøet på Dalgas Skolen også i fremtiden.

Vel mødt.

Kirsten S. Knudsen
skoleleder

 

 

 


Tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund dof