Målgruppen på Dalgas Skolen

Dalgas Skolens undervisning er rettet mod voksne, der i en kortere eller længere periode på grund af psykiske problemer eller egentlige sindslidelser ikke fuldt ud er i stand til at benytte sig af andre undervisningstilbud.

Målgruppen på Dalgas Skolen er karakteriseret ved at være voksne mennesker med psykisk sårbarhed eller egentlig sindslidelser som f.eks. depression, bipolar lidelse, angst, stress, spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd, ADHD, personlighedsforstyrrelser eller skizofreni.

 

UDENFOR MÅLGRUPPEN

DIAGNOSE INDENFOR AUTISME SPEKTRET.

Har du en diagnose indenfor Autisme spektret er du udenfor Dalgas Skolens målgruppe, også selv om du samtidig har nogle af ovenstående psykisksårbarheder.

 

LAV IQ ELLER MENTAL RETARDERING.

Har du lav IQ eller mental retardering er du udenfor Dalgas Skolens målgruppe, også selv om du samtidig har nogle af ovenstående psykisksårbarheder.