Faglighed - Fordybelse - Fællesskab

Dalgas Skolens formål om at tilbyde kvalificeret undervisning til voksne med psykiske problemer og sindslidelser hviler på et værdigrundlag, hvor faglighed, fordybelse og sociale fællesskaber er de bærende elementer.

På Dalgas Skolen mener vi, at fordybelse og faglig indsigt er med til at give vores elever mening og retning i tilværelsen. Dette gælder uanset hvem man er, og uanset det faglige niveau, som vi hver især befinder os på. Det at lære nye ting styrker vores selvværd, giver os nyt gå-på-mod og forstærker lysten til livet. Gennem intellektuelle eller kreative udfordringer udvider vi hver især vores horisont og overblik. Vi bringes videre som mennesker, der aktivt kan bidrage til samfundslivet, deltage i nærmiljøet og være noget for de mennesker vi kender og holder af.

Læring har fået en ny og væsentlig betydning i moderne menneskers liv. For Dalgas Skolen er det vigtigt, at den enkelte elev føler sig beriget og udfordret og derigennem oplever en personlig udvikling og en styrket selvtillid. Her gælder det for hver enkelt elev om at dyrke og udvikle sine faglige interesser, om at lade sig indfange både af det velkendte og det vidt forskellige, og om at lade sig undre og betage. Det er helt centralt, at glæden ved at fordybe sig - og lysten til at vide mere findes frem - og styrkes hos den enkelte.

Skolen er et lærested, og ikke blot et værested for vores elever.

Gennem vores fokus på læring beskæftiger vi os på Dalgas Skolen først og fremmest med en hel masse af det, der ligger uden for os selv. Det der skaber sammenhænge og rammer for vores liv – og som derfor også kommer til at handle om, og berøre os selv som individer.

På Dalgas Skolen værner vi om fællesskabet gennem nærhed og engagement, og ved at give den enkelte elev oplevelsen af frirum og accept. Med afsæt i vores elevers styrker og ressourcer søger vi altid at fastholde et rummeligt og fordomsfrit fællesskab, hvor vi drager omsorg for hinanden og tilbyder anerkendelse og støtte. Vi værdsætter et fællesskab, hvor alle naturligt viser vilje til at tage ansvar for hinanden, og hvor respekt og dialog er i centrum. Trivsel for både ansatte og elever er et kernepunkt, og derfor lægger vi vægt på at have et miljø hvor folk optræder venligt og imødekommende, samt viser respekt og forståelse for andres synspunkter og personlige grænser.