Da Lille Skolen blev voksen

Dalgas Skolens navn er af nyere dato, nemlig fra sommeren 2000, men skolens historie begynder i starten af 1980'erne. 
  
Først i 1980'erne begynder Lille Skole for Voksne (LSfV) nogle få timers undervisning i lokaler tilhørende Landsforeningen for Sindslidendes Vels klub i Århus. LSV-klubben bliver basen for skolens spæde opstart. Skolens navn - i forkortet form LSfV signalerer samarbejdet med LSV - Landsforeningen for Sindslidendes Vel. 
  
I 1983 etableres et selvstændigt oplysningsforbund. 
  
Målet er fra starten at tilbyde undervisning for sindslidende i egne rammer, og med et trygt miljø for elevgruppen. Skolen finansieres via tilskud fra folkeoplysningsmidler til hensyntagende specialundervisning, fondsmidler, og diverse særbevillinger fra kommune og amt. 
  
Det pædagogiske mål er fra starten at finde nye veje i undervisningen af voksne med psykiske problemer, primært ved at skabe nærhed og engagement i undervisningen. Idéen er, at undervisningen bygger på åbenhed, frivillighed og et fordomsfrit møde mellem skole og elev. Der er ingen visitation og der kræves ikke journalindsigt. 
  
Der undervises i almene skolefag, kreative fag og "kropsfag". 
  
Lille Skole for Voksne i Århus bliver inspirator for lignende undervisningstilbud/skoler landet over. I 1995 er der 12 Lille Skoler for Voksne. Tilbage i dag er skolerne i Frederikshavn, Ålborg, Randers, Århus, Herning, Odense og 2 i København - i alt 8 lilleskoler. Men der dog stadigvæk også undervisning i en række Sind-klubber og/eller væresteder i landets mindre byer. 
  
I de første år foregår undervisningen under beskedne forhold i Katrinebjergskolens inspektørbolig i Islandsgade. Senere flytter skolen til Rosenkrantzgade i Århus midtby. 
  
I 1985 etableres der undervisning på Psykiatrisk Hospital i Risskov. 
  
Fra 1990 får Lille Skole for Voksne en daghøjskole afdeling. Til daghøjskolens grønne linje anskaffes der en kolonihave. 
  
I november 1990 flytter LSfV til Dalgas Avenue 12, efter at Århus Seminarium er lukket året før. De mange lokaler og gode udenoms arealer giver skolen et løft. Daghøjskolens medielinie står i en årrække bag lokalradien "I 7 Sind", ligesom TV-delen "Tossekassen" også tager afsæt herfra. 
  
I 1991 tages der skridt til etablering af Kulturhuset i skolens lokaler. Kulturhuset er et tilbud om kulturelle aktiviteter udenfor skolens åbningstider - primært i weekender. I januar 1991 starter hermed Cafe Palmehaven. 
  
I 1992 bliver den kompenserende specialundervisning flyttet fra LSfV til den nydannede Amtsskolen. 
  
Fra 1996 bliver LSfV tilknyttet Arbejdernes Oplysningsforbund (AOF) i Århus. 
  
I maj/juni 2000 bliver AOF i Århus erklæret konkurs, Lille skole for Voksne bliver revet med i faldet og må lukke: skolens elever står uden undervisningstilbud - og skolens ansatte og ledelse er fyret. 
  
Henover sommeren 2000 lykkes det for en gruppe af tidligere ansatte/ledelse og aktive personer udefra at stable en ny skole på benene. Århus Kommune støtter initiativet og den nye skole - Dalgas Skolen - får tilført de samme økonomiske tilskud som LSfV var berettiget til. Daghøjskole-delen står dog ikke til at redde - og kolonihavehuset indgår i konkursboet efter AOF. LSfVs egenkapital på ca. 700.000 kr. er ligeledes tabt.