Studiekammeret - Studiestøtte og læseplads til psykisk sårbare studerende på videregående uddannelser

Har du brug for en læseplads og et fællesskab med andre studerende med psykisk sårbarhed? Har du brug for struktur og rammer omkring dit studieliv? Og er du interesseret i at høre mere?

Kontakt skolen for at finde ud af om Studiekammeret er noget for dig.
Send en mail til skoleleder Jan Christensen
jan@dalgasskolen-aarhus.dk       


FAGLIG SPARRING OG FÆLLESSKAB

Hvem kan bruge Studiekammeret?
Tilbuddet retter sig mod unge studerende med psykisk sårbarhed, der går på en videregående uddannelse. De studerende er på alle stadier af deres uddannelse - nogen er lige gået i gang, mens andre knokler på specialet. Tilbuddet er både for selvbetalende studerende og revalidender, som kan få tilbudt studiepladsen gennem kommunen.

Hvad er Studiekammeret?
I Studiekammeret får du en studieplads med gode kontorfaciliteter, adgang til print m.m., som du frit kan benytte mellem kl. 8.30-15.30 på hverdage. Udover pladsen indgår du i fællesskabet med de andre studerende, som alle har det til fælles, at psykisk sårbarhed giver nogle udfordringer ift. studiet. Når du er tilknyttet Studiekammeret, bliver du tilbudt faglig sparring, vejledning og undervisning i relation til de udfordringer, som du oplever omkring dit studie. En plads på Studiekammeret koster 600kr/mdr. Studiekammeret holder til på Dalgas Skolen som udbyder folkeoplysende voksenundervisning til psykisk sårbare voksne.

 

VEJLEDNING OG UNDERVISNING

Fællesskab
I Studiekammeret får du et studiefællesskab, fællesmøder og et netværk af andre studerende med psykisk sårbarhed. Studerende og vejleder holder et fællesmøde minimum hver 14. dag, hvor vi sparrer om løst og fast. Der er en forventning, om at du deltager i disse møder. Ofte spiser de studerende frokost sammen og har generelt et hyggeligt og givtigt fællesskab.

Faglig sparring
Du har mulighed for sammen med vejlederen at sætte individuelle mål og sparre om det, der rører sig i lige netop din uddannelsessituation. Det kan være lige alt lige fra konkret vejledning til hvordan du får struktur på specialet, til helt andre faglige drøftelser, som er relevante for dig.

Undervisning
Efter de studerendes ønsker og mål vil der være studierelevant undervisning indenfor forskellige emner, fx studieteknik, motivation, projektledelse og lign. områder, der retter sig mod det, der fylder for ”kammeristerne”