Dalgas Skolen

Dalgas Skolen er en folkeoplysende virksomhed, tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund, som har til formål at skabe og udvikle et undervisningssted med undervisning rettet mod voksne, der i en kortere eller længere periode på grund af psykiske problemer eller egentlige sindslidelser ikke fuldt ud er i stand til at benytte sig af andre undervisningstilbud.

Dalgas Skolens pædagogiske aktiviteter har til formål at fremme deltagernes personlige udvikling og faglige kvalificering gennem et undervisningsmiljø, der er tilrettelagt, så det tilgodeser voksne med psykiske problemer og voksne sindslidendes behov og forudsætninger.

Nøgleord på Dalgas Skolen er:

  • Fokus på faglighed
    • Eleverne kommer for at få et fagligt fællesskab, og kvalificeret undervisning
  • Socialt nænsomt fællesskab
    • Eleverne kommer for at møde ligesindede, og indgå i gensidige forpligtende fællesskaber
  • Hensyntagende tilrettelæggelse af undervisningen til psykisksårbarhed
    • Eleverne kommer for at deltage på små hold af max. 7 deltagere, sådan at der er plads til at tage hensyn til den enkeltes individuelle sårbarhed 

Dalgas Skole henvender sig med afsæt i ovenstående til normaltbegavede voksne med psykisk sårbarhed eller egentlig sindslidelse.

Målgruppen på Dalgas Skolen er karakteriseret ved at være voksne mennesker med psykisk sårbarhed eller egentlig sindslidelser som f.eks. depression, bipolar lidelse, angst, stress, spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd, ADHD, personlighedsforstyrrelser eller skizofreni.

Har du en diagnose indenfor Autisme spektret er du udenfor Dalgas Skolens målgruppe, også selv om du samtidig har nogle af ovenstående psykisksårbarheder.

Har du lav IQ eller mental retardering er du udenfor Dalgas Skolens målgruppe, også selv om du samtidig har nogle af ovenstående psykisksårbarheder.

En stor del af målgruppen er blevet tildelt en førtidspension på baggrund af deres sindslidelse og for hvem Dalgas Skolen nu danner rammen omkring hverdagen med den struktur og det fællesskab et hensyntagende undervisningsmiljø kan bidrage med.

En anden del af målgruppen er tilknyttet Dalgas Skolen undervejs i deres behandlingsforløb, eller som det første skridt efter endt behandling og deltager derfor på Dalgas Skolen sideløbende med at de i en periode er tilknyttet behandlingspsykiatrien, som et skridt i retning af at kunne deltage i andre af samfundets arenaer, eller for, forsat at være tilknyttet Dalgas Skolen også på længere sigt.

En tredje del af Dalgas Skolens målgruppe er psykisk sårbare unge mellem 18 – 30 år som af flere forskellige årsager ikke har fået fat i ungdomsuddannelses systemet eller er frafaldet en eller flere gange. Det er unge som forsat har potentiale til igen at få fat i det etablerede uddannelsessystem men i første omgang har brug for igen at få fornemmelsen af at hverdagen fungerer og mødet med andre unge foregår i en hensyntagende ramme.