Info til sagsbehandlere

Se bl.a. skolens målgruppe, hvor du skal være opmærksom på at borgere med en diagnose indenfor Autisme spektret er udenfor skolens målgruppe.